S0|\|0\/\/4|23YoU|-|4pPy

I can give you myself, but you can never own me


Previous Entry Share Next Entry
(no subject)
edgie_g
Paminsan, may mga bagay na kahit paano mo unawain,
hindi ka pagbibigyang sagutin.

Palibhasa, hindi alam ng kahapon ang mga nangyayari ngayon;
hindi masasabi ng bukas na 'wag mong tahakin ang gayon, at hindi
mahihiling ng ngayon na mabago ang kahapon.

Walang pasubali ang mga pagsubok na hindi mo aakalaing haharapin
sa mga panahong darating. Mga dagok na sadyang mamaliitin ang mga
karanasan mo sa kasalukuyan. Mga bagay na bubulaga sa iyong
pagkatao, hindi para gulatin, kundi para gulantangin ang mga bagay
na nakalipas na.. mga bagay na iyong nasayang.

Hindi nga pala sa mga pangarap nabubuo ang bukas, mas higit sa mga
bagay na wala kang takas. Mga pangyayaring hinding-hindi mo nanaisin
daanan, subalit sasadyaing paglaruan ng kapalaran.

Sana nga, mas madali ang pagsagwan sa buhay. Ang pagtigil, pag-usad, papaahon
o papalaot, sana madala sa kakaunting pag-imbot ng sagwan, at sa mas madaling
panahon.

?

Log in

No account? Create an account