?

Log in

S0|\|0\/\/4|23YoU|-|4pPy

I can give you myself, but you can never own me

Name:
soNowaReyouhApPy
Birthdate:
13 September 1985
Location:
Website:
Schools:
ako'y isang taong may pagdududa sa mga pinagduduhang pagdududa sa kamalayan ng realidad na puno ng pagdududa, ngunit higit na nanghahawak sa katiyakang kahit anumang pagdududa na dala ng pinagdududahang mga pagdududa ay narito ako, nag-iisip.. umiibig.Statistics